MERAKI CISCO INSIGHT – MI

Meraki Cisco Insight – MI là giải pháp giúp làm tăng khả năng hiển thị của mạng rõ ràng và chi tiết hơn với các phân tích lưu lượng

Meraki Cisco Insight – MI sẽ tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối, giảm đáng kể thời gian cần thiết để cách ly các sự cố mạng hoặc ứng dụng đang có sự cố.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MERAKI CISCO INSIGHT – MI

Giới thiệu về MERAKI CISCO INSIGHT – MI

Thời gian phản hồi nhanh chóng của ứng dụng đám mây không chỉ dựa vào mạng LAN được thiết kế tốt, hiệu suất cao mà còn dựa trên hiệu suất của cơ sở hạ tầng nhà cung cấp dịch vụ, mạng LAN hoặc Internet và ứng dụng SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ) từ xa.

bf5cd518 64cf 4c77 afa5 7d11bf643b45
11d30b0f 0989 4738 951f 96bb86c6587c

NHANH HƠN, TỐT HƠN

Lợi ích của người quản trị viên dễ dàng nhận thấy là việc nhìn nhận, hiểu biết về hệ thống sẽ được cải thiện và giảm đáng kể các nỗ lực khắc phục sự cố, cho phép tập trung vào nguyên nhân thực sự của sự việc của người dùng cuối và cung cấp dịch vụ nhanh hơn, tốt hơn. Giải quyết vấn đề nhanh hơn giúp cho người quản trị có thêm thời gian để xử lý các ưu tiên, nhiệm vụ khác.

Meet the first collector for Insight

Meraki Insight yêu cầu một trình thu thập để thu thập dữ liệu mà nó sử dụng và nền tảng Meraki MX có thể dễ dàng nâng cấp để hoạt động như một trình thu thập. Khi dữ liệu đi qua giao diện LAN và WAN, việc kiểm tra dữ liệu sâu sát giúp người quản trị dễ dàng xác định nguyên nhân gốc thực sự với khả năng hiển thị đơn giản về hiệu suất ở mỗi bước.

8e7fda36 7410 4e27 9e34 7817d332eca2

CISCO Meraki Network Assurance with Meraki Insights